Bắt lỗi vi phạm giao thông bằng video tự động

    Gốc

    Hanoinet - Cục Quản lý Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Công an đã ứng dụng thành công phương pháp Centrac® - dùng camera như một cảm biến đầu vào kỹ thuật quy nạp theo thói quen, để bắt lỗi vi phạm giao thông bằng video tự động.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=26689