Bắt đối tượng lưu hành 115 triệu tiền giả

    Gốc

    Kỳ giấu 115 triệu đồng trong túi quần bên trái - tất cả đều là tiền giả mà Kỳ vừa mua ở Lạng Sơn, đang trên đường vận chuyển giao cho các đầu mối tiêu thụ tại Hà Nội và TP HCM thì bị bắt...

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/9/99613.cand