Bắt đầu phát hành sách giáo khoa lớp 12

    Gốc

    (HNM) - Ngày 30-6, bằng hoạt động tặng sách giáo khoa (SGK) cho 154 học sinh là con thương binh, liệt sĩ ở trường phổ thông dân lập Nguyễn Siêu (Hà Nội), Phan Chu Trinh (Đà Nẵng), Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh), Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) đã mở đầu cho đợt phát hành SGK lớp 12 trên toàn quốc.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/172447