Bắt cướp lấy lại tiền chuộc

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Tại cuộc họp tác chiến hằng ngày ở Điện Élyseé, Tổng thống Sarkozy yêu cầu phó đô đốc Marin Gillier, chỉ huy trưởng chiến dịch “Thalatine”, hai việc: Đem con tin về Pháp bình an vô sự và trừng phạt bọn cướp

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/223348.asp