Bảo Việt ký hợp đồng gần 270 triệu USD với Vinashin

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Hợp đồng bảo hiểm rủi ro người đóng tàu cho lô đóng mới 9 tàu với trọng tải 53.000 tấn, có tổng giá trị bảo hiểm gần 270 triệu USD đã được ký ngày 12/3, giữa đại diện Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Vinashin.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/240103/Default.aspx