Bảo vật Vân Phong: Lựa chọn ứng xử thế nào?

    Báo VietnamNet
    Gốc

    (VietNamNet) - "Phát triển cảng biển ở Vân Phong là mở ra một đầu mối để hình thành 1 trung tâm tài chính - thương mại", chuyên gia Kinh tế Bùi Kiến Thành đánh giá.

    Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/03/772386/