Bao phủ bảo hiểm y tế tăng nhanh và phát triển bền vững

Sau 15 năm triển khai Chỉ thị số 38-CT/TW về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới', bao phủ bảo hiểm y tế đã tăng nhanh và phát triển bền vững.

Ngày 16/4/2024, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” (Chỉ thị số 38).

Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” (Chỉ thị số 38). Ảnh: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, ngày 7/9/2009, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 38 về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Sau 15 năm triển khai, với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, các nội dung của Chỉ thị số 38 đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế từ Trung ương đến địa phương.

Thời gian qua, với tinh thần thực hiện nghiêm túc, theo ông Nguyễn Thế Mạnh, ngành bảo hiểm xã hội đã triển khai Chỉ thị số 38 đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; phổ biến quán triệt nội dung của Chỉ thị tới từng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, toàn ngành đã hoàn thành các nhiệm vụ được Ban Bí thư giao gồm: Quán triệt và nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh và người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm y tế; tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách về bảo hiểm y tế; đổi mới công tác thông tin truyền thông và tuyên truyền…

Nhờ đó, diện bao phủ bảo hiểm xã hội đã tăng nhanh và phát triển bền vững. Cụ thể, trước khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 38, năm 2008, toàn quốc chỉ có 39,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 46,1% dân số. Đến năm 2023, cả nước đã có hơn 93,3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008, đạt tỷ lệ 93,35% dân số, tiệm cận với mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Hàng năm, bình quân có trên 150 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với số tiền quỹ bảo hiểm y tế chi trả trên 100 nghìn tỷ đồng. Hệ thống khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được tổ chức tốt từ trung ương đến địa phương, bao gồm các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân đã tạo thuận lợi giúp người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tăng cường chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với sở, ban, ngành tại địa phương thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm chống lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế và đảm bảo tốt quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Qua đó, ngành bảo hiểm xã hội đã phát hiện nhanh chóng, kịp thời các trường hợp có dấu hiệu lạm dụng hoặc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế không hợp lý, góp phần giảm chi quỹ bảo hiểm y tế hàng nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, hiện nay người dân có thể sử dụng đa nền tảng khi đi khám chữa bệnh bằng Căn cước công dân, ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, ứng dụng định danh điện tử VNeID. Với việc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân, người bệnh bảo hiểm y tế chỉ cần sử dụng căn cước công dân để làm thủ tục khám chữa bệnh, giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian cho cả người bệnh và cán bộ y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội cũng tiết kiệm được chi phí in ấn và phát hành thẻ bảo hiểm y tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai nhấn mạnh, những kết quả đó đã khẳng định chính sách bảo hiểm y tế có ý nghĩa và đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quỹ bảo hiểm y tế đã trở thành nguồn tài chính quan trọng góp phần chăm lo sức khỏe cho người dân, mang lại chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai đề nghị, thời gian tới, Ban Cán sự Đảng và công chức, viên chức toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong đó phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các cấp đẩy mạnh công tác truyền thông để mỗi người dân, doanh nghiệp, hộ gia đình đều thấy rõ quyền lợi thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế, từ đó hình thành ý thức tự nguyện, tự giác tham gia. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định, chính sách về bảo hiểm y tế tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp cần chủ động nghiên cứu, tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế; kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả, ngăn ngừa, chống lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và đảm bảo tốt quyền lợi bảo hiểm y tế của người tham gia.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai cũng đề nghị, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội Sở Y tế các tỉnh trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về chính sách bảo hiểm y tế; tham mưu tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo thực hiện đạt các mục tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ bao phủ đạt 95% dân số.

Bảo Thoa

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bao-phu-bao-hiem-y-te-tang-nhanh-va-phat-trien-ben-vung-315125.html