"Bảo mật máy tính" nên là chuyện của ISP

    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Trọng trách "bảo mật máy tính" phải được giao cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), chứ không phải "tống vào tay" người dùng bình thường, Chủ tịch hãng bảo mật F-Secure tuyên bố

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=24977