Bão Dolly đang mạnh lên, có khả năng làm tăng giá dầu

    Gốc

    Hanoinet - Dolly là cơn bão đầu tiên tới vùng vịnh Mexico trong mùa mưa bão năm nay tại Mỹ.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=78873