Báo Công an thành phố xin cảm ơn những tấm lòng

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6 năm nay, Báo CATP nhận được rất nhiều thư, điện và hoa chúc mừng, được đón tiếp nhiều đoàn khách đến tòa soạn thăm hỏi.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-06-20.0440317048