Báo cáo của WB và IFC: Có độ “vênh” so với thực tế

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Giải thích về độ “vênh” giữa báo cáo và số liệu thực tế tại VN, Giám đốc IFC tại VN Sin Foong Wong thừa nhận có nhiều mục báo cáo lấy số liệu từ 2 năm trước như xếp hạng đăng ký kinh doanh của VN, lúc đó chưa tính đến những cải cách mới của VN trong việc đăng ký thủ tục kinh doanh.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=93844