Băng mình trong lũ, cứu dân

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – Thiếu úy Nguyễn Xuân Nghiễm, Trợ lý tác huấn đơn vị 739 (Binh đoàn 16) đã vượt dòng lũ dữ trong đêm, cứu sống 41 người và tài sản của họ trong cơn lũ (tháng 8-2007).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=133113&sub=51&top=37