Bán rong đĩa "Nhật ký Vàng Anh" nội dung xấu

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Lợi dụng scandal chuyện phòng the của diễn viên đóng vai chính trong phim truyền hình "Nhật ký Vàng Anh", nhiều người bán rong đã phát tán hàng nghìn đĩa có nội dung không lành mạnh được dán nhãn "Nhật ký Vàng Anh".

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/10/77561.cand