Ban hành nghị quyết chuyển đất rừng sang làm cầu

HĐND tỉnh mới đây đã thông qua Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác.

Tại nghị quyết này, HĐND tỉnh đồng ý cho chuyển gần 3 hécta rừng trồng phòng hộ tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch sang mục đích khác để thực hiện dự án Cầu Phước An.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này và chỉ thực hiện quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án khi đáp ứng đủ các điều kiện theo Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai hiện hành.

Thường trực và các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động nhân dân cùng tham gia giám sát.

Dự án Cầu Phước An kết nối huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) với thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có chiều dài hơn 3,4km với tổng mức đầu tư gần 4,9 ngàn tỷ đồng. Cầu Phước An dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác giai đoạn 2021-2025.

Ban Mai

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202404/ban-hanh-nghi-quyet-chuyen-dat-rung-sang-lam-cau-a354eaa/