Bạn đọc đóng góp quỹ XHTT ngày 19-2-2009

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    Ngọc Lan, P5Q6:300.000đ; Vinh, Q6:300.000đ; Độc giả, Q10:350.000đ; Cô Vân, Biên Hòa:3.000.000đ; Trương Thị Vui, Lũy Bán Bích, Q Gò Vấp:500.000đ; Trần Văn Hậu, Q3:500.000đ; Nguyễn Tấn Seng, QPN:50.000đ; Bạn đọc, Q PN:873.850đ;

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/xa_hoi_tu_thien/tam_long_vang/2009/02/20090223.44908.html