Bạn đọc đóng góp quỹ XHTT ngày 16 và 17-10-2007

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    Bạn đọc, Q3: 200.000đ; Bạn đọc, Q11: 700.000đ; Trần Thị Tuyết Hoa, P1Q8: 2.000.000đ; Nguyễn Minh Phúc, Q10: 1.000.000đ; Kim Anh, Q10: 200.000đ; Cơ sở Châu Quỳ, Tân Kiên, Bình Chánh: 1.000.000đ; Trần Đình Trúc, Tân Bình: 100.000đ; Bạn đọc:...

    Nguồn Đầu Tư: http://www7.congan.com.vn/xa_hoi_tu_thien/tam_long_vang/2007/11/mlnews.2007-11-27.2011825274