Bạn đọc Báo SGGP giúp anh Tiến Phước hơn 8,6 triệu đồng

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Sau khi báo đăng bài, bạn đọc khắp nơi giúp anh Tiến Phước 8,6 triệu đồng. Thay mặt gia đình anh Tiến Phước, Báo SGGP xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/nhipcaunhanai/2008/6/157324