Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sự lựa chọn đúng đắn con đường phát triển của Việt Nam

  2 liên quanGốc

  Chia sẻ về bài viết 'Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam' của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, ông Jean-Pierre Archambault, Tổng thư ký Hội hữu nghị Pháp-Việt, rất tâm đắc với 3 nội dung mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra cho con đường phát triển của Việt Nam.

  Đó là “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, “không lựa chọn chủ nghĩa tư bản” và “phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Theo ông Jean-Pierre Archambault, đó là những sự lựa chọn đúng đắn, được quyết định từ rất sớm và duy trì liên tục trong suốt thế kỷ 20 cho đến nay.

  TTXVN

   Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/bai-viet-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-khang-dinh-su-lua-chon-dung-dan-con-duong-phat-trien-cua-viet-nam-664015