Bài thuốc chữa suy nhược trí nhớ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Trí nhớ là khả năng của não ghi lại những thông tin đã được tiếp xúc một lần hay nhiều lần. Tiếp xúc với thông tin thông qua các giác quan như sờ, nhìn, nghe, ngửi, nếm...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/165977