Bài học cho việc quy hoạch trồng cây cao-su

    1 đăng lạiGốc

    ND - Trong tổng số 4.600 ha cây cao-su của Công ty cao-su Hà Tĩnh thì có gần 700 ha bị gãy, đổ sau cơn bão số 5, làm thiệt hại đáng kể cho người trồng. Tuy nhiên, qua thiệt hại do bão gây ra đã bộc lộ những vấn đề bất hợp lý trong việc quy hoạch trồng cây cao-su. Hà Tĩnh cần tính toán, quy hoạch lại cho hợp lý, bảo đảm tính hiệu quả và lâu dài.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107705&sub=56&top=38