Bắc Giang đứng thứ 4 cả nước về thu hút FDI

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, tính đến 15/9/2023, tỉnh Bắc Giang thu hút hơn 2 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, gấp 1,86 lần so với cùng kỳ.

Tính riêng thu hút đầu tư FDI, Bắc Giang xếp thứ 4 cả nước (sau TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng)

Tính riêng thu hút đầu tư FDI, Bắc Giang xếp thứ 4 cả nước (sau TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng)

Trong đó, tỉnh Bắc Giang cấp mới 27 dự án trong nước, vốn đăng ký hơn 5.400 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2022; 70 dự án FDI, vốn đăng ký gần 1.400 triệu USD, gấp 5 lần cùng kỳ 2022; điều chỉnh 24 dự án trong nước, vốn đăng ký tăng thêm hơn 1.700 tỷ đồng, gấp gần 7 lần; điều chỉnh 29 dự án FDI tổng vốn tăng thêm hơn 321 triệu USD, bằng gần 60%.

Tính riêng thu hút đầu tư FDI, Bắc Giang xếp thứ 4 cả nước (sau TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng). Vốn thực hiện của các dự án đầu tư trong nước 9 tháng đầu năm ước đạt 2.156 tỷ đồng; vốn thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 682 triệu USD.

Cũng trong 9 tháng, toàn tỉnh có 1.604 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 41% so với cùng kỳ, vốn đăng ký gần 22 nghìn tỷ đồng, giảm 3,8%. Bên cạnh đó, có 114 Chi nhánh, Văn phòng đại diện; 508 địa điểm kinh doanh được đăng ký.

Xem thêm: "Hải Dương: Doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư dự án gần 6.100 tỷ đồng" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Đa số các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, trong đó nhiều doanh nghiệp FDI tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá như: Các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải. Bên cạnh đó, có nhiều dự án, doanh nghiệp đầu tư, mở rộng đi vào sản xuất tạo ra năng lực mới cho tỉnh như: Công ty Luxshare Quang Châu nâng cấp mở rộng; nhà máy sản xuất chất bán dẫn Hana Micron Vina...

Để tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn, những tháng cuối năm, tỉnh Bắc Giang tăng cường các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thật sự có năng lực và các dự án đầu tư chất lượng, phù hợp với yêu cầu và định hướng phát triển bền vững.

Theo Sở Công Thương Bắc Giang, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tháng 9 tiếp tục có sự tăng trưởng nhờ sự hồi phục mạnh mẽ của các doanh nghiệp.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) tháng 9 ước đạt 53.418 tỷ đồng, tăng 11,7% so với tháng trước; 9 tháng đạt 381.950 tỷ đồng, tăng 20,4 % so cùng kỳ, đạt 75,2% kế hoạch năm.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 8.127 tỷ đồng, tăng 9,8%; đạt 82,9% kế hoạch; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 56.908 tỷ đồng, tăng 38,6%; đạt 126,5% kế hoạch; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 316.915 tỷ đồng, tăng 18%, đạt 70% so với kế hoạch.

Sản xuất công nghiệp đã đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tính chung 9 tháng tăng trưởng kinh tế đạt 12,04%. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 15,21% (công nghiệp tăng 16,37%, xây dựng tăng 5,21%); dịch vụ tăng 6,02%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,51%, thuế sản phẩm tăng 6,25% .

Khánh Vy

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/bac-giang-dung-thu-4-ca-nuoc-ve-thu-hut-fdi-111185.htm