Bác bỏ báo cáo sai lệch về quyền con người ở Việt Nam

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt chủ trì họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt khẳng định, với chính sách nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, Việt Nam rất coi trọng cơ chế rà soát định kỳ phổ quát và luôn nghiêm túc xây dựng các báo cáo quốc gia cũng như triển khai các khuyến nghị mà Việt Nam chấp thuận tại tất cả các chu kỳ, bác bỏ những báo cáo sai lệch về quyền con người ở Việt Nam.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cho biết, báo cáo quốc gia về Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 trình bày tổng thể việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam trên các lĩnh vực. Tính đến tháng 1/2024, trong số 241 khuyến nghị mà Việt Nam chấp thuận tại chu kỳ 3, Việt Nam đã hoàn thành thực hiện có kết quả 209 khuyến nghị (chiếm 86,7%), thực hiện một phần 30 khuyến nghị (12,4%) và 2 khuyến nghị còn lại đang được xem xét thực hiện vào thời điểm phù hợp.
Việt Nam đã tiếp tục các nỗ lực xây dựng Nhà nước pháp quyền với 44 luật được thông qua, trong đó có nhiều văn bản luật quan trọng liên quan đến quyền con người, quyền công dân. Một dấu ấn khác trong đảm bảo quyền con người là sự phát triển về kinh tế xã hội rất ấn tượng của Việt Nam.

Thứ trưởng cũng thể hiện sự không đồng tình với các báo cáo của các tổ chức phi chính phủ và một số cơ quan khác có một cách nhìn thiếu khách quan và còn phiến diện về tình hình bảo đảm và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam, đặc biệt là các nhận định dựa trên những thông tin, số liệu chưa được kiểm chứng.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt mong muốn các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao các nước sẽ cân nhắc thận trọng khi sử dụng thông tin trong các báo cáo và sử dụng nguồn thông tin đã được kiểm chứng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Vân Hương - Anh Đức - Minh Công

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bac-bo-bao-cao-sai-lech-ve-quyen-con-nguoi-o-viet-nam-218594.htm