“Ba ưu điểm của vốn tín dụng ODA”

    2 đăng lạiGốc

    Trưởng ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế nói về những ưu điểm của vốn ODA trong giai đoạn hiện nay...

      Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/10/20080724092245375/tai-chinh/giao-thuong/ba-uu-diem-cua-von-tin-dung-oda.htm