Ba trường đỗ tốt nghiệp 0%

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - 2 trường ở Thừa Thiên - Huế đỗ tốt nghiệp 0% là Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Lộc, Trung tâm giáo dục thường xuyên A Lưới.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=67438