BA trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng nhất từ năm 1970

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo thống kê, chi phí nhiên liệu của BA trong năm nay tăng gần 1 tỷ bảng, khiến lợi nhuận giảm đáng kể. Chi phí cho nhiên liệu hiện chiếm 35% tổng chi phí của hãng so với mức 10% mà hãng phải trả vào năm 2001. Ông Walsh cảnh báo mùa Đông tới, lợi nhuận của hãng sẽ còn tiếp tục giảm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=95894