B.52 đền tội ở làng hoa Ngọc Hà

    Gốc

    (HNM) - Xác định Hà Nội là mục tiêu chủ yếu B52 sẽ tiếp tục đánh phá nên Đảng ủy và Bộ Tư lệnh quân chủng chủ trương điều Tiểu đoàn 71 và 72 ở Hải Phòng lên tăng cường lực lượng bảo vệ Thủ đô.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/154209