ATP bãi bỏ mức tiền phạt đối với tay vợt Davydenko

    Gốc

    Hanoinet- ATP đã quyết định bãi bỏ khoản tiền phạt 2.000 USD áp dụng đối với Nikolay Davydenko ở St. Petersburg hồi tháng trước.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=28390