ASEAN coi trọng hợp tác Đông Á

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Bất chấp những biến động trong khu vực và trên thế giới, tiến trình hợp tác Đông Á với hạt nhân là ASEAN vẫn tiếp tục phát triển. Hội nghị cấp cao Hàn Quốc - ASEAN mới đây cũng như các mối quan hệ ngày càng sâu rộng...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/20081230.85897/copy5_of_20081230.58655/20090603.73758.html