Areva đầu tư 1,6 tỷ USD vào Nigiê

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tập đoàn năng lượng nguyên tử Areva của Pháp vừa thông báo đã đầu tư 1,6 tỷ USD vào khu vực có mỏ urani tại Imouraren (Nigiê). Areva cũng vừa được Chính phủ Nigiê cho phép tiến hành dự án khai thác urani tại đây.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=38357