Anpha Capital huy động được 80 triệu USD

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Tính đến nay, Công ty cổ phần quản lý Quỹ Đầu tư Anpha (Anpha Capital) đã huy động được 80 triệu USD từ hai quỹ đầu tư mang tên Vietnam Equity Holding (VEH) và Vietnam Property Holding (VPH).

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/219856/Default.aspx