Anh, Mỹ cử chuyên gia quân sự đến Pakixtan

    Báo VTC News
    Gốc

    Bộ Quốc phòng Anh ngày 4/3 cho biết đã gửi một nhóm chuyên gia quân sự sang Pakixtan để giúp huấn luyện chống khủng bố cho lực lượng vũ trang của nước châu Á này.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/238802/Default.aspx