Ảnh hưởng chưa biết của công nghệ nano

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Công nghệ nano được hoan nghênh là ngành khoa học của tương lai, với các hạt cực nhỏ đã tạo nên những đổi mới có khả năng loại bỏ các nếp trên khuôn mặt, làm cho chai bia cứng hơn và giặt quần áo không cần nước.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/150904