Anh: Công đảng tiếp tục ủng hộ Thủ tướng Brown

    Gốc

    Các thành viên chủ chốt trong Công đảng cầm quyền ở Anh tuyên bố tiếp tục ủng hộ Thủ tướng nước này, ông Gordon Brown, trước những tin tức cho rằng Thủ tướng Brown đang phải đối mặt với sức ép từ chức sau thất bại của Công đảng tại các cuộc bầu cử mới đây.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/251143/Default.aspx