Anh Ba Dũng - vị Thủ tướng trưởng thành từ người lính

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSTB) Năm 2007 kết thúc với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước về đối nội cũng như đối ngoại. Với quốc nội, đó là cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII (5-2007) để thiết lập các cơ quan tối cao của Nhà nước về lập...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_de_hom_nay/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-04.3352794733