An Nam phong tục sách

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - An Nam phong tục sách của tác giả Đoàn Triển (1854-1919), người làng Hữu Châu, nay là thôn Hữu Thanh Oai, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, từng làm Án sát Hà Nội (1902), Tuần phủ tòa Hà Nội (1906)…

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/196805