An Giang kiểm điểm 29 tập thể và 126 cán bộ, công chức

Ngày 21/2, thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vừa ký báo cáo số 128 về việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 1522, ngày 6/7/2023 của Thanh tra Chính phủ. Theo đó UBND tỉnh An Giang đã kiểm điểm 29 tập thể và 126 cán bộ, công chức vi phạm.

Theo đó, thực hiện Công văn số 1880 ngày 22/8/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1522 ngày 6/7/2023 về việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản; công tác cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020. Tính đến ngày 25/1/2024, UBND tỉnh An Giang đã thực hiện xong 19 kiến nghị, còn đang thực hiện và chưa hoàn thành 16 kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Kết luận thanh tra số 1522, ngày 6/7/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020.

Kết luận thanh tra số 1522, ngày 6/7/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020.

Cụ thể: tại Cục Thuế tỉnh, đã tổ chức họp kiểm điểm đối với tập thể Cục Thuế tỉnh An Giang, 6 phòng, 5 Đội và 28 cá nhân có liên, với hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm. Cục Thuế đã tổng hợp báo cáo về Tổng cục Thuế và UBND tỉnh An Giang. Riêng đối với cá nhân lãnh đạo Cục Thuế, Tổng cục Thuế đã chủ trì họp kiểm điểm đối với lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Cục Thuế có liên quan đến khuyết điểm vi phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Đối với 12 đơn vị cấp huyện, gồm: 11 Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành thuộc thẩm quyền kiểm điểm của Chủ tịch UBND cấp huyện đã tổ chức kiểm điểm với số lượng 30 người. Ngoài ra, Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện đã tổ chức kiểm điểm đối với lãnh đạo cấp phòng, chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh thuộc thẩm quyền, quản lý.

Tỉnh cũng kiểm điểm tập thể, lãnh đạo UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020), gồm: UBND tỉnh, 2 Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh (trong đó, 3 trường hợp chưa tổ chức kiểm điểm, gồm: 2 trường hợp đã khởi tố đang bị tạm giam và 1 trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP- do đã qua đời).

UBND tỉnh cũng đã tổ chức kiểm điểm 29 tập thể (18 đơn vị cấp tỉnh, 11 đơn vị cấp huyện) và 126 lượt cán bộ, công chức, viên chức (tại 29 đơn vị) thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (75 người công tác tại đơn vị cấp tỉnh, 51 người công tác tại đơn vị cấp huyện).

Còn lại 4 người chưa tổ chức kiểm điểm do đang trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác hoặc tạm đình chỉ chức vụ, cụ thể: Ông Nguyễn Việt Trí - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông Ngô Hoàng Hiếu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới; ông Vũ Minh Thao - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới; ông Nguyễn Hồng Viễn - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra các hạn chế, vi phạm theo Kết luận Thanh tra Chính phủ.

Thời gian tới UBND tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện kịp thời, nghiêm túc các kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 1522 của Thanh tra Chính phủ.

Phan Văn Ánh/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/an-giang-kiem-diem-29-tap-the-va-126-can-bo-cong-chuc-post1078199.vov