Ấn Độ sẵn sàng tập trận chung với Pakistan

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Ấn Độ - quốc gia tiến hành tập trận chung lần đầu tiên trong lịch sử với Trung Quốc hồi cuối năm 2007 – sẵn sàng tiến hành tập trận hải quân với Pakistan, tư lệnh hải quân Ấn Độ hôm 14/02 tuyên bố.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/THSK/37527/default.aspx