ADB: VN nâng mức lãi suất

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chính phủ Việt Nam xác định chống lạm phát là ưu tiên hàng đầu, do đó, áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ là lẽ đương nhiên, mà cụ thể nhất là tăng lãi suất.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=72664