80 doanh nghiệp sẽ được trao tặng “giải thưởng Rồng Vàng năm 2007”

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Sáng ngày 8-1-2008, Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức họp báo công bố danh sách 80 doanh nghiệp nhận “giải thưởng Rồng Vàng năm 2007”. Đây là giải...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-08.2083567136