70% người cao tuổi mắc 2 bệnh trở lên

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Theo nghiên cứu của Viện Chiến lược và chính sách y tế về tình hình sức khỏe và chính sách y tế ở người cao tuổi tại 7 tỉnh cho thấy, 70% người cao tuổi mắc 2 bệnh trở lên.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223165/Default.aspx