"7 ngày khám phá công nghệ tương lai của Hitachi"

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Là tên chương trình tham quan mua sắm các sản phẩm điện tử gia dụng công nghệ cao của Hitachi tại Thương xá Tax (TP.HCM) kéo dài từ ngày 9 - 15/1/2008.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/KT-Sanphammoi/2008/1/9/222028.tno