7 đơn vị tiền game mạnh hơn USD

    1 đăng lạiGốc

    Sở hữu 1 Mineral trong game StarCraft nghĩa là bạn đã có 25 triệu USD ngoài đời thật.

      Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Chuyen-game/2008/04/3B9AE32D