48 tuổi mới chỉ là học sinh tiểu học

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Tại Trung Quốc, một phụ nữ 48 tuổi đã quyết định quay lại trường tiểu học để được cùng học tập với những người bạn “không cùng trang lứa”.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Chuyenla/LA56397/default.htm