4 mẹ con nghiện trong ngôi nhà... 3,5m²

    Gốc

    Hanoinet - Tôi đã cuốc bộ lên gần đỉnh Pha Luông, để rồi phải nẫu lòng khi chứng kiến sự thật phũ phàng: rất nhiều người, từ trẻ con đến bà già, trưởng bản đều… nghiện.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=98555