37 trường TCCN Hà Nội tuyển học sinh đã có chỉ tiêu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có quyết định về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2009-2010 cho 37 trường Trung cấp chuyên nghiệp, với 22.185 học sinh tuyển mới.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=150123