30/11: Cao su Đồng Phú lên sàn TPHCM

    Gốc

    Hanoinet- Ngày 30/11/2007, Cao su Đồng Phú (mã chứng khoán DPR) sẽ chính thức niêm yết CP tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=29370