3 phần mềm hay cho PDA: One Hand SMS, ShantzTodayChanger, Flash SMS

    Gốc

    XHTTOnline: Người dùng PDA thưởng cảm thấy khó chịu khi phải soạn tin nhắn đồng thời cả 2 tay, vì bàn phím ảo trên PDA rất nhỏ, chỉ có thể dùng bút stylus để nhắn tin chính xác. Nay với phần mềm One Hand SMS giúp phóng to bàn phím ảo trên PDA

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=54&subjectID=12992