3 bố con ngộ độc do ăn thịt cóc

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Sau khi ăn thịt cóc xào, anh So và 2 con đều nôn nao khó thở rồi hôn mê và tụt huyết áp.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2009/3/110823.cand