23/7: SDS niêm yết và giao dịch trên sàn Hà Nội

    Gốc

    Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho SDS được niêm yết và giao dịch trên sàn Hà Nội từ ngày 23/7/2008...

      Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/7/20080722111330468/chung-khoan/237-sds-niem-yet-va-giao-dich-tren-san-ha-noi.htm