21 tuổi, tóc đã bạc!

    Gốc

    * Chào bác sĩ, tôi năm nay 21 tuổi, nhưng tóc đã bạc sớm làm tôi rất mất tự tin khi giao tiếp. Cho tôi hỏi uống thuốc nào hết, có loại thuốc nào tiêm vào hết nhanh liền không; vì sao tóc bạc sớm, một số người cũng gặp tình trạng như tôi, họ cũng không hiểu nguyên do?  <quocvuvn1987@yahoo....>

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2008/1/25/223996.tno